Zelfstandige ondernemers in zorg Groot Brabant


Zorgondernemers Groot Brabant vormen een Maatschap voor de toekomst.

 

De toekomst van de ZZpers in de zorg hangt aan een dun draadje. Ondernemers met de juiste papieren, de juiste instelling, de juiste wettelijke bepalingen worden door de belastingdienst structureel bedeeld met een onbruikbare VAR. De belastingdienst in namelijk van mening dat zij geen zorg in natura mogen leveren.

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/dossiers/var_verklaringen_voor_zzp_ers.jsp

Grote en kleine organisaties zoeken oplossingen in coöperaties of andere samenwerkingsverbanden.

Thuiszorg Groot Brabant wil haar zzpers onderbrengen in een maatschap.

Voor meer informatie: info@thuiszorggrootbrabant.nl