• Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Belangenbehartiging cliënten

De cliëntenraad Thuiszorg Groot Brabant

De cliëntenraad denkt mee, geeft adviezen en behartigt de belangen van cliënten die thuiszorg nodig hebben. De cliëntenraad komt minimaal driemaal per jaar bij elkaar. 

Hebt u punten die u aan de raad wilt voorleggen of wilt u zich beschikbaar stellen om mee te praten of deel te nemen? U kunt dit kenbaar maken door een brief naar het onderstaande adres te sturen of een e-mail te verzenden.

Thuiszorg Groot Brabant
Lange Bunder 5
4854 MB Bavel

info@thuiszorggrootbrabant.nl 
T.a.v. de voorzitter Cliëntenraad

Vacature


Momenteel heeft de Cliëntenraad een vacature. Bent u geïnteresseerd? Stuur een bericht naar het bovenstaande e-mailadres.

De Clientenraad bestaat uit 4 leden te weten:
naam functie

Dhr. H. v. Aalst

voorzitter

Mevrouw J. Mertens

lid

Dhr. T. Mertens

lid

Vacature

lid
 
 
De cliëntenraad wordt ambtelijk ondersteund door Sylvia de Zwart

Zorgbelang Brabant

Zorgbelang Brabant werkt samen met patiënten en cliënten, beleidsmakers bij overheden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars door zicht te richten op:

  • Het ondersteunen van cliënten en patiënten

  • Het participeren in netwerken van patiënten en cliënten

  • Het verzamelen, bundelen en verspreiden van ervaringskennis

  • Het bijdragen aan de verbetering van zorg

Meer informatie vindt u op de website : http://www.zorgbelang-brabant.nl/

Landelijke belangenorganisatie LOC

Het LOC is woordvoerder namens cliënten(raden) bij onder andere Tweede Kamer, ministeries, verzekeraars en directies. Meer informatie kunt u vinden op haar website. 


Vrijblijvend een afspraak? Bel ons: 0161-437554

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.

I forgot my password | Resend activation e-mail

×

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.

I forgot my password | Resend activation e-mail

×