Kosten van de zorg:
Vanaf 1 januari 2015 is de wijkverpleging (verzorging en verpleging thuis) opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. U heeft dan altijd recht op een vergoeding van deze zorg. U heeft een indicatie nodig die gesteld is door een HBO-(wijk)verpleegkundige. Heeft u nog geen indicatie dan is het goed te weten dat Thuiszorg Groot Brabant zelf wijkverpleegkundigen in dienst heeft die hiervoor speciaal opgeleid zijn. Zij gaan samen met u kijken naar uw hulpvraag en zetten dit om in een
indicatie en zorgplan. Thuiszorg Groot Brabant heeft afspraken met alle zorgverzekeraars in de regio West - en MiddenBrabant.

Voor persoonlijke verzorging en verpleging betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage en het is ook niet van invloed op uw eigen risico.

 

Restitutiepolis:

Heeft u een restitutiepolis dan wordt alle wijkverpleging 100% vergoed. Het is dan ook goed om bij het aangaan van een nieuwe polis na te denken over de voordelen van de restitutiepolis. 

Voordelen van een restitutiepolis zijn:

  • volledige keuzevrijheid van zorgaanbieder
  • volledige vergoeding van kosten als u naar een niet gecontracteerde aanbieder gaat

Particuliere zorg:

Heeft u naast verzorging en verpleging ook hulp nodig bij het huishouden of individuele begeleiding dan kunnen we u helpen bij het vinden van de juiste hulp. Afhankelijk van de gemeente waar u woont kan het zijn dat u recht heeft op huishoudelijke hulp en/of begeleiding individueel. U kunt dan kiezen voor een PGB.

Heeft u geen recht op hulp bij het huishouden vanuit uw gemeente dan kunnen wij een particuliere hulp voor u zoeken. De kosten komen dan geheel voor eigen rekening. Door onze samenwerking met zelfstandige zorgverleners kan er vaak direct een goede en betrouwbare hulp ingezet worden.  De wijkverpleegkundige of zorgmanager helpt u hierbij graag.

Verzorging en verpleging kunt u telefonisch aanvragen, langskomen op ons kantoor in Bavel of wij komen op afspraak naar u toe.


Heeft u hierover vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn 24 uur/ 7 dagen per week bereikbaar in geval van spoed!
Telefoon 0161-437554