De meeste ouderen willen graag zo lang mogelijk hun zelfstandigheid bewaren en in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Zij kunnen bij het ouder worden te maken krijgen met meer behoefte aan hulp en ondersteuning thuis, die niet onder de zorgverzekeringswet of WMO valt. De hulp die in het verleden vaak door familie en buren geboden werd, is niet meer zo vanzelfsprekend. Seniorendiensten  kan dan in veel gevallen een uitkomst bieden. De freelancers (dames en heren/ studenten) waar wij mee samenwerken kunnen u begeleiden bij:

  • boodschappen doen, winkelen, schouwburgbezoek,
  • begeleiding naar arts of ziekenhuis, bereiden of begeleiden bij de maaltijd,
  • gezelschap thuis, kleine klusjes in en rond het huis,
  • slapen bij u thuis, als u tijdelijk of langdurig niet meer alleen kunt zijn in de nacht.

De kosten bedragen 12,50 euro per uur met daarbij komend eventuele reiskosten. In het weekend betaalt u een toeslag van 50%. Heeft u een PGB (PersoonsGebondenBudget), dan kunt u een deel van deze particuliere hulp bekostigen vanuit dit budget. 

Heeft u hierover vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn 24 uur/ 7 dagen per week bereikbaar in geval van spoed!
Telefoon 0161-437554